Start

Die Pückler-Karawane zieht als Modellprojekt für Innovation à la Fürst Pückler vom 24. Bis 27. Juni 2021 durch die Lausitz und verwandelt die Stationen ihres Halts in Oasen von Leben und Kunst. Das Musenlabor folgt als fahrender Salon, wilde Roadshow, lebendige LandArt dem Drive des Reisenden Pückler und verbindet ihn mit der Lausitz als grenzenlose Landschaft in Bewegung, mit ihren Schlössern und Gärten genauso wie mit den Industriebauten und Bergbaufolgebrachen zu einer bewegenden und bewegten Karawane.
Für Pückler war das Reich der Kunst mehr als nur Musik, Malerei und Poesie. Sein Faible für Landschaft, Garten-, Bau-, Koch- und Lebenskunst machte ihn berühmt. Die Pückler-Karawane will diese ganzheitliche Vision neu beleben. Inspiration dafür ist Pücklers Orientreise (1834-40).
Gestartet wird in Zielona Góra, dann folgen Lauchhammer, Forst, Branitz, Kromlau und Altdöbern. Die Lausitz war und ist im ständigen Wandel – die Karawane der Kunst ist es auch.

Karawana Pücklera – modelowy projekt innowacyjny à la książę Pückler – przemierza w czerwcu 2021 roku Łużyce zmieniając miejsca swojego postoju w oazy życia i sztuki, i to w sposób pomysłowy, międzynarodowy, zrównoważony i kooperatywny. Laboratorium Muz jako salon na kółkach, dziki roadshow, żywa sztuka ziemi land art, podąża za pełnym energii podróżującym księciem, łącząc go z Łużycami jako pozbawionym granic „regionem w transformacji“, z tutejszymi pałacami i ogrodami, jak i obiektami przemysłowymi i leżącymi odłogiem terenami pokopalnianymi, tworząc w ten sposób żywą i poruszającą karawanę.
Świat sztuki był dla Pücklera czymś więcej niż tylko muzyką, malarstwem i poezją. Słynął ze swojej słabości do krajobrazu, ogrodnictwa, architektury, sztuki kulinarnej i sztuki życia. Karawana Pücklera chce wskrzesić tę całościową wizję, dla której inspiracją była podróż Pücklera do Orientu (1834-40).
Karawana wystartuje w Zielonej Górze, następnie będą Lauchhammer, Forst, Branitz, Kromlau i Altdöbern. Łużyce podlegały i podlegają stałym przemianom – tak też jest z karawaną sztuki.