Pückler Karawane Lauchhammer

LAUCHHAMMER

25.06 | 20:00 – 22:00
Biotürme
Labor Energie
Laboratorium energii

25% Heißluftballon
Balon na gorące powietrze
25% Skizze vom Gras
Szkice z trawy
20% Long String(s)
5% Tuba
25% Schlackensteinen
Cegły żużlowe
Konzert • Koncert
Percussion
Discussion
Evi Filippou
 
Event LauchhammerEvent LauchhammerEvent LauchhammerEvent Lauchhammer Event Lauchhammer Event LauchhammerEvent LauchhammerEvent LauchhammerEvent LauchhammerEvent LauchhammerEvent LauchhammerEvent Lauchhammer

20U-21U30: Die Karawane im Zelt

Mit Chantalla Pleiter (Pückler Plants Caravan: Biodiversität & Augmented Reality), Thomas Gerard (entwickelt Installationen mit Material vor Ort), Jonas Urbat (InTubaWild: mobiles Musikstudio), Maja Jantar (Invitation to belong), Peter Jacquemyn (Long String-s: Klanginstallation), Trui Chielens (Pückler-Logbook), Silke Scheuermann (Poesie: Skizze vom Gras), Arielle Kohlschmidt (Meditation und Yoga), Marta Keil (die Geschichte der Karawane), Momo Sanno (Tanz) & einem Heißluftballon.

21U30-22U: Konzert Percussion Discussion

Schlagzeugerin Evi Filippou entwickelt eine kollektive Percussionperformance mit den TeilnehmerInnen der Karawane. Sie spielt ebenfalls Rebonds B (Rückprall B) von Iannis Xenakis. Energie pur.

Die Biotürme von Lauchhammer

Die Türme sind der Rest einer einst riesigen Kokereianlage – der ersten ihrer Art weltweit. Hier wurde Braunkohle zu Hochtemperaturkoks verarbeitet, mit dem Eisen geschmolzen werden kann. Heute dient das einmalige Ensemble mit seiner markanten Ästhetik auch als Ausstellungsort und manchmal als Event-Location. Besteigen Sie zusammen mit einem Gästeführer des Traditionsvereins Lauchhammer einen der Türme und schauen sie aus den verglasten Aussichtskanzeln weit über das Areal der ehemaligen Groß-Kokerei.

Trotz ihrer mittelalterlichen Anmutung: Die Geschichte der Biotürme Lauchhammer ist jung. Sie beginnt erst in den 1950er Jahren, als sie zur biologischen Reinigung der bei der Kokserzeugung entstehenden Prozessabwässer errichtet wurden. Die Groß-Kokerei wurde 1991 stillgelegt und 1994 abgerissen. 2002 gingen die Biotürme außer Betrieb. Vor dem Abriss gerettet und saniert, sind die Türme der ganze Stolz des Traditionsvereins Lauchhammer.
Infos:

www.lauchhammer.de
Wikipedia

 

Godz. 20.00-21.30: Karawana w namiocie

Chantalla Pleiter (Przyczepa Pücklera z roślinami: bioróżnorodność & Augmented Reality), Thomas Gerard (tworzy instalacje z miejscowych materiałów), Jonas Urbat (InTubaWild: mobilne studio muzyczne), Maja Jantar (Invitation to belong), Peter Jacquemyn (Long String-s: instalacja dźwiękowa), Trui Chielens (dziennik pokładowy Pücklera), Silke Scheuermann (poezja: Szkice z trawy), Arielle Kohlschmidt (medytacja i joga), Marta Keil (kronika Karawany), Momo Sanno (taniec) & balon na gorące powietrze.

Godz. 21.30-22.00: Koncert Percussion Discussion

Perkusistka Evi Filippou tworzy zbiorowy performance perkusyjny z uczestniczkami i uczestnikami Karawany. Gra również Rebonds B Iannis Xenakis. Czysta energia.

Bio-wieże w Lauchhammer

Wieże są pozostałościami dawnej potężnej koksowni – pierwszej tego rodzaju na świecie. Tu przerabiano węgiel brunatny na wysokotemperaturowy koks, służący do przetopu żelaza. Dziś ten unikalny zespół ze swoją charakterystyczną estetyką służy za miejsce wystaw, a czasami także wydarzeń. Proszę wspiąć się razem z przewodnikiem ze stowarzyszenia miejscowych tradycji na jedną z wież, aby przez oszklony punkt widokowy podziwiać teren dawnej wielkiej koksowni i dalsze okolice.

Mimo średniowiecznego klimatu historia bio-wież w Lauchhammer jest świeża. Rozpoczyna się w latach 50. XX wieku, gdy wieże zostały wzniesione do biologicznego oczyszczania wody procesowej powstającej przy wytwarzaniu koksu. Wielka koksowania została w roku 1991 zamknięta, a w 1994 rozebrana. W 2002 roku zaprzestano eksploatacji bio-wież. Uratowane przed rozbiórką i odremontowane są teraz dumą stowarzyszenia miejscowych tradycji w Lauchhammer.
Informacje:

www.lauchhammer.de
Wikipedia

 

Eine Antwort auf „Pückler Karawane Lauchhammer“