Pückler Karawane Forst

FORST

26.06 | 10:30 – 12:30
Ostdeutscher Rosengarten
Labor Duft
Laboratorium zapachów

25% Parfum
25% Roman de la Rose
25% Gartendüfte
Zapachy ogrodowe
25% Elixir • Eliksir
Konzert • Koncert
Die parfumierte Reise
Perfumowana podróż
Michel Godard Ensemble
 
Event ForstEvent ForstEvent Forst Event ForstEvent ForstEvent ForstEvent ForstEvent ForstEvent Forst

10U30-12U: Die Karawane im Zelt

Mit Dora Goldsmith (Gartendüfte im alten Ägypten), Chantalla Pleiter (Pückler Plants Caravan: Biodiversität & Augmented Reality), Thomas Gerard (entwickelt Installationen mit Material vor Ort), Jonas Urbat (InTubaWild: mobiles Musikstudio), Arielle Kohlschmidt (Meditation und Yoga), Evi Filippou (Schlagzeug), Marta Keil (die Geschichte der Karawane), Momo Sanno (Tanz), Trui Chielens (Pückler-Logbook), Ghalia Benali (Stimme der Rose), Maja Jantar (Elixir)

12U-12U45 Le Concert des Parfums – Die parfumierte Reise

Parfumiers und MusikerInnen bedienen sich einer ähnlichen Sprache. Sie sprechen von Akkorden, Noten und Harmonien. Sobald diese verweht oder verklungen sind, bleibt nichts weiter als eine ferne Erinnerung, die in bestimmten Momenten wieder erscheinen kann. Michel Godard und Ursula S. Yeo lassen einen Dialog zwischen Klang und Duft entstehen. Die Parfumiere entwickelt zunächst Duftakkorde, die von den Werken der Komponisten inspiriert sind. Während des Konzerts werden Ihre Parfums im Raum verteilt. Die Kompositionen lassen viel Raum für Improvisation und geben so den MusikerInnen die Möglichkeit, auf die Düfte direkt zu reagieren. Alte und zeitgenössische Musik, Instrumente des 17. und 21. Jahrhunderts, kostbare natürliche Düfte aus Vergangenheit und Gegenwart – ein Traum von Zeitlosigkeit. Mit Michel Godard (Serpent/Electric Bass), Ursula S Yeo (Parfum), Natasa Mirkovic (Stimme), Ihab Radwan (Oud)

Ostdeutscher Rosengarten Forst (Lausitz)

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts begann die Idee eines Volksparks auf der Wehrinsel Gestalt anzunehmen. Sie führte im Juni 1913, anlässlich des 25-jährigen Krönungsjubiläums Kaiser Wilhelm des II., zur ersten großen Rosen- und Gartenbauausstellung. Diese Ausstellung kann als eine der Geburtsstunden der großen Deutschen Rosenschauen bezeichnet werden und legte den Grundstein für eine phantastische Parklandschaft mit über 100-jähriger Tradition. Der 17 ha große Ostdeutsche Rosengarten Forst (Lausitz) bezaubert durch die einzigartige Komposition aus Gartenkunst, Landschaftsarchitektur und botanischer Vielfalt. RosenliebhaberInnen können hier zehntausende Rosen in fast 1.000 Sorten bewundern – und auch so manche botanische Kostbarkeit, wie die grüne und die schwarze Rose oder gar die Stacheldrahtrose.

Infos:

www.rosengarten-forst.de
www.parkverbund.eu

 

Godz. 10.30-12.00: Karawana w namiocie

Dora Goldsmith (ogrodowe zapachy w starożytnym Egipcie), Chantalla Pleiter (Przyczepa Pücklera z roślinami: bioróżnorodność & augmented reality), Thomas Gerard (tworzy instalacje z miejscowych materiałów), Jonas Urbat (InTubaWild: mobilne studio muzyczne), Arielle Kohlschmidt (medytacja i joga), Evi Filippou (perkusja), Marta Keil (kronika Karawany), Momo Sanno (taniec), Trui Chielens (dziennik pokładowy Pücklera), Ghalia Benali (głos róży), Maja Jantar (eliksir)

Godz. 12.00-12.45 Le Concert des Parfums – perfumowana podróż

Perfumiarze i muzycy posługują się podobnym językiem. Mówią akordami, nutami i harmoniami. Gdy te wywietrzeją lub wybrzmią, nie pozostaje nic oprócz dalekiego wspomnienia, które w określonych momentach może znów się pojawić. Michel Godard i Ursula S. Yeo generują dialog pomiędzy dźwiękami i zapachami. Perfumiarka tworzy najpierw akordy zapachów, które są inspirowane utworami kompozytora. Podczas koncertu zapach jej perfum rozchodzi się w przestrzeni. Kompozycje pozostawiają wiele miejsca na improwizacje, dając tym samym muzykom możliwość bezpośredniej reakcji na zapachy. Dawna i współczesna muzyka, instrumenty XVII i XXI wiek, cenne naturalne zapachy z przeszłości i teraźniejszości – marzenie o ponadczasowości.
Michel Godard (serpent/bas elektryczny), Ursula S Yeo (perfum), Natasa Mirkovic (wokal), Ihab Radwan (ud)

Wschodnioniemiecki Ogród Różany w Forst (Lausitz)

Na początku XX wieku pomysł parku ludowego na wyspie z jazem (Wehrinsel) zaczął nabierać kształtu. W czerwcu 1913 r., z okazji jubileuszu 25-lecia koronacji cesarza Wilhelma II, doszło do pierwszej wielkiej Wystawy Róż i Ogrodnictwa. Wystawa ta może zostać uznana za narodziny wielkich Niemieckich Pokazów Róż i stanowi kamień węgielny fantastycznego krajobrazu parkowego z ponad 100-letnią tradycją.

Mający 17 ha powierzchni Wschodnioniemiecki Ogród Różany w Forst (Lausitz) zachwyca unikalną kompozycją sztuki ogrodowej, architektury krajobrazu i botanicznej różnorodności. Miłośnicy róż mogą podziwiać tu dziesiątki tysięcy róż w prawie 1.000 odmianach – wśród nich takie botaniczne rzadkości jak róża zielona i czarna czy róża czteropłatkowa oskrzydlona.

Informacje:

www.rosengarten-forst.de
www.parkverbund.eu